པར་རིས་སྒྱུ་རྩལ་མཉེན་ཆས Photoshop ལ་འཇུག་པའི་སྒོ།

པར་རིས་སྒྱུ་རྩལ་མཉེན་ཆས Photoshop ལ་འཇུག་པའི་སྒོ་ཞེས་པའི་བརྙན་གཟུགས་ཅན་གྱི་སློབ་ཁྲིད་འདི་སློབ་ཚན་བཅུ་རུ་བཀར་ནས་བཞག་ཡོད།

མུ་མཐུད་ཀློག པར་རིས་སྒྱུ་རྩལ་མཉེན་ཆས Photoshop ལ་འཇུག་པའི་སྒོ།