ཁྱུང་པོའི་ཁྲ་བྲིས་ཞེས་པའི་ཡིག་གཟུགས་གཉིས་རིན་མེད་ཕབ་ལེན་བྱེད་པ།

ཉེ་ཆར་བོད་ལྗོངས་ཁྱུང་པོ་སྟེང་ཆེན་དགོན་དུ་ཞང་ཞུང་སྒོ་བའི་ཁྲ་ཆུང་དང་ཞང་ཞུང་སྒོ་བའི་ཁྲ་ཆེན་ཞེས་པའི་དབུ་མེད་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས་གཉིས་རིན་མེད་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས་འདུག མུ་མཐུད་ཀློག ཁྱུང་པོའི་ཁྲ་བྲིས་ཞེས་པའི་ཡིག་གཟུགས་གཉིས་རིན་མེད་ཕབ་ལེན་བྱེད་པ།