ཀུ་ཤུའི་གློག་ཀླད་དུ་སྤྱོད་པའི་ཧི་མ་ལ་ཡ་གཏག་ཐབས་ཀྱི་མཐེབ་གཞོང་རེའུ་མིག

ཀུ་ཤུའི་གློག་ཀླད་དུ་སྤྱོད་པའི་ཧི་མ་ལ་ཡ་གཏག་ཐབས་ཀྱི་མཐེབ་གཞོང་རེའུ་མིག
ཀུ་ཤུའི་གློག་ཀླད་དུ་སྤྱོད་པའི་ཧི་མ་ལ་ཡ་གཏག་ཐབས་ཀྱི་མཐེབ་གཞོང་རེའུ་མིག

མཐེབ་གཞོང་རེའུ་མིག་འདི་ནི་སྐར་ཁུང་མ་ལག་ཏུ་སྤྱོད་པའི་ཕྲ་མཉེན་བོད་ཡིག་གཏག་ཐབས་ཀྱི་མཐེབ་གཞོང་རེའུ་མིག་གཞིར་བཟུང་ནས་བཟོས་པ་ཡིན་ལ། མི་འདྲ་ས་ཉག་གཅིག་ནི་མཐེབ shift+ctrl+alt དེ་ཀུ་ཤུའི་མཐེབ་གཞོང་ཁྲོད་དུ option ལ་བཅོས་པ་དེ་ཡིན།