པཎྜིཏ་བོད་ཡིག་སྒྲིག་གཅོད་མཉེན་ཆས་ཕབ་ལེན་བྱེད་པ།

པཎྜིཏ་བོད་ཡིག་མཉེན་ཆས་ནི་མཚོ་སྔོན་དགེ་ཐོན་སློབ་ཆེན་གྱིས་བཟོས་པའི་བོད་ཡིག་གི་མཉེན་ཆས་ཤིག་ཡིན་ལ། རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚད་ལྡན་ཨང་སྒྲིག་ཅན་གྱི་ཡིག་གཟུགས་ཧི་མ་ལ་ཡ་ས…