དཀར་ཆག
འཕྲིན་གསར།

ཀུ་ཤུའི་གློག་ཀླད་ཀྱི་ཧི་མ་ལ་ཡ་གཏག་ཐབསv2.3.0པར་འགྲེམས་བྱས།

དེ་ཡང་ལོ་ངོ་གཉིས་ཀྱི་ཡར་སྔོན་ཞིག་ལ་ཀུ་ཤུའི་གློག་ཀླད་ཁྲོ […]

དཀར་ཆག
འཕྲིན་གསར།

ཀུ་ཤུའི་གློག་ཀླད་ཀྱི་ཧི་ཡིག་གཏག་ཐབས་ལེགས་བཅོས་བཏང་བ།

ཀུ་ཤུའི་གློག་ཀླད་ཁྲོད་དུ་སོར་བཞག་གི་གནས་ཚུལ་འོག་ཏུ་བོད་ […]

དཀར་ཆག
འཕྲིན་གསར།

སོའུ་གོའུ (Sougou) ཁ་པར་གཏག་ཐབས་ཁྲོད་དུ་བོད་ཡིག་མཐེབ་གཞོང་བསྣན་པའི་གནས་ཚུལ།

ཉེ་ཆར། སོའུ་གོའུ (Sougou) ཁ་པར་གཏག་ཐབས་ཁྲོད་དུ་བོད་ཡིག་ […]

དཀར་ཆག
བརྡ་འཕྲིན་ཅན།

པའེ་ཏུའུ་ཁ་པར་གཏག་ཐབས་ཁྲོད་དུ་བོད་ཡིག་བསྣན་པའི་སྐོར་གྱི་གནས་ཚུལ།

མིག་སྔར་ཨན་གྲོལ་ཁ་པར་ནང་དུ་བོད་ཡིག་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་པའི […]

དཀར་ཆག
ཕབ་ལེན།

པཎྜིཏ་བོད་ཡིག་སྒྲིག་གཅོད་མཉེན་ཆས་ཕབ་ལེན་བྱེད་པ།

པཎྜིཏ་བོད་ཡིག་མཉེན་ཆས་ནི་མཚོ་སྔོན་དགེ་ཐོན་སློབ་ཆེན་གྱིས […]

དཀར་ཆག
རྒྱུན་ཤེས།

རྒྱུད་ཁོངས་ Windows 10 ཁྲོད་དུ་བོད་ཡིག་གི་གཏག་ཐབས་ཁ་སྣོན་བྱེད་ཚུལ།

བོད་ཡིག་བརྡ་འཕྲིན་ལག་རྩལ་དྲ་བའི་འཕྲིན། རྒྱུད་ཁོངས་ Wind […]

དཀར་ཆག
བརྡ་འཕྲིན་ཅན།

བོད་ཡིག་གི་མཐེབ་གཞུང་རེའུ་མིག་ཐད་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་ཐན་ཐུན།

ཆ་འཕྲིན་དུས་རབས་སུ་འབོད་པའི་དེང་གི་དུས་འདིར། འཕེལ་རྒྱས་ […]

དཀར་ཆག
ཕབ་ལེན།

ཀུ་ཤུའི་གློག་ཀླད་ཐོན་རིམ་རྙིང་པའི་ནང་དུ་སྤྱོད་རུང་བའི་ཧི་མ་ལ་ཡའི་བོད་ཡིག་གཏག་ཐབས།

སྤྱིར་ན་ཀུ་ཤུའི་གློག་ཀླད་ནང་དུ་བོད་ཡིག་གི་ཡིག་གཟུགས་སྣ་ […]

དཀར་ཆག
བརྡ་འཕྲིན་ཅན།

ཀུ་ཤུའི་གློག་ཀླད་ཁྲོད་ཀྱི་བོད་ཡིག་གི་མཐེབ་གཞོང་བཀོད་པ།

ཀུ་ཤུའི་གློག་ཀླད་ཁྲོད་ཀྱི་བོད་ཡིག་གི་མཐེབ་གཞོང་ལ་དབྱེ་ན […]

དཀར་ཆག
ཕབ་ལེན།

སྨོན་ལམ་བོད་ཡིག་མཉེན་ཆས་པར་གཞི་གསར་བ V3.1

སྤྱིར་ན་སྨོན་ལམ་བོད་ཀྱི་བརྡ་འཕྲིན་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གི་དྲ་ངོས […]

དཀར་ཆག
ཕབ་ལེན།

མ་ལག་རྙིང་བའི་ནང་དུ་ཧི་མ་ལ་ཡ་བོད་ཡིག་མཉེན་ཆས་ཕབ་ལེན་བྱེད་པ།

མཉེན་ཆས་ངོ་སྤྲོད། མཉེན་ཆས་འདི་ནི Vista མ་ལག་ནང་གི་ […]

དཀར་ཆག
འཕྲིན་གསར།

རྒྱལ་སྤྱིའི་ཨང་སྒྲིག་ཅན་གྱི་ཧི་མ་ལ་ཡའི་ཡིག་གཟུགས་དང་གཏག་ཆས་ཁྱབ་གདལ་དུ་གཏོང་བའི་སྐོར་གྱི་གྲོས་གཞི།

བོད་ཡིག་དེ་རྩིས་འཁོར་དང་ཨིན་ཐེར་དྲ་རྒྱའི་སྟེང་རྒྱ་ཆེར་བ […]

དཀར་ཆག
རྒྱུན་ཤེས།

རྩིས་འཁོར་མྱུར་མཐེབ་ཕབ་གཞོང་རྩ་ཚིག་བློ་ལྡན་དགྱེས་བའི་རོལ་མཚོ།

ལོ་བ་ཚེ་ལྷ་སྐྱབས། མཚོ་སྔོན་དགེ་ཐོན་སློབ་ཆེན་རྩིས་འཁོར་ས […]

དཀར་ཆག
རྒྱུན་ཤེས།

སྨོན་ལམ་གསུམ་པའི་མཛུབ་གནོན་སྒྲིག་སྟངས་དཔེ་རིས་དང་བཅས་པ་ངོ་སྤྲོད།

སྨོན་ལམ་བོད་ཡིག་གསུམ་པའི་མཛུབ་གནོན་འདི་ཉིད་བསྒྲིག་དུས། […]

དཀར་ཆག
རྒྱུན་ཤེས།

Windows 7 ནང་དུ་བོད་ཡིག་གི་གཏག་ཐབས་ཁ་སྣོན་བྱེད་ཚུལ་དཔེ་རིས་དང་སྦྲགས་ནས་བརྗོད་པ།

རྒྱུད་ཁོངས་གསར་བWindows 7ནང་དུ་བོད་ཡིག་གི་ཡིག་གཟུགས་ཧི་ […]

དཀར་ཆག
རྒྱུན་ཤེས།

Windows 7 ནང་དུ་པཎྚིཏ་བོད་ཡིག་གཏག་མི་ཐུབ་པའི་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་ཐབས།

དེ་ཡང་ཧི་མ་ལ་ཡ་ཅེས་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་གཅིག་གྱུར་ཨང་སྒྲིག༼U […]

དཀར་ཆག
རྒྱུན་ཤེས།

ཕྲ་མཉེན་ཧི་མ་ལ་ཡ་བོད་ཡིག་གཏག་ཐབས་ཀྱི་མཐེབ་གཞོང་རེའུ་མིག

བཀླགས་གྲངས: 709

དཀར་ཆག
ལག་རྩལ།

iPhone4དང་iPhone4Sནང་དུ་བོད་ཡིག་གཏག་ཐབས་ཁ་སྣོན་བྱེད་ཚུལ་དཔེ་རིས་དང་སྦྲགས་ནས་བརྗོད་པ།

སྒྲིག་བཀོད་ཅེས་པ་དེ་མནན། བཀླགས་གྲངས: 596