དཀར་ཆག
འཕྲིན་གསར།

སྤྱི་ཟླ་གཉིས་པ་ནས་བཟུང་སམ་སུང་ཁ་པར་ནང་ལ་བོད་ཡིག་བླུགས་མགོ་རྩོམ་རྒྱུ་རེད།

བོད་ཡིག་བརྡ་འཕྲིན་ལག་རྩལ་དྲ་བའི་འཕྲིན། ཟླ་དང་པོའི་ཚེས་ཉ […]