དཀར་ཆག
ཕབ་ལེན།

སྨོན་ལམ་བོད་ཡིག་མཉེན་ཆས་པར་གཞི་གསར་བ V3.1

སྤྱིར་ན་སྨོན་ལམ་བོད་ཀྱི་བརྡ་འཕྲིན་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གི་དྲ་ངོས […]

དཀར་ཆག
འཕྲིན་གསར།

སྨོན་ལམ་ཚི​ག་མཛོད་ཀུ་​ཤུ་གློག་ཀླ​ད་ནང་ལེགས་​འགྲུབ་དང་། སྐར་ཁུང་རྟ​གས་ཅན་ནང་དུ​་བསྐྱར་བཅོ​ས་བྱས་པ།

བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ལ་དུང་བ་ཡོད་པའི་སྐྱེ་བོ་ཡོངས་ཀྱི་སྙན་ལམ […]

དཀར་ཆག
འཕྲིན་གསར།

སྨོན་ལམ་ཡིག་གཟུགས་Android Samsung Mobile མ་ལག་ནང་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་བ།

བློ་བཟང་སྨོན་ལམ་ལགས་ཀྱིས་ངེད་དྲ་བར་མཁོ་འདོན་བྱས་པའི་གནས […]

དཀར་ཆག
རྒྱུན་ཤེས།

སྨོན་ལམ་གསུམ་པའི་མཛུབ་གནོན་སྒྲིག་སྟངས་དཔེ་རིས་དང་བཅས་པ་ངོ་སྤྲོད།

སྨོན་ལམ་བོད་ཡིག་གསུམ་པའི་མཛུབ་གནོན་འདི་ཉིད་བསྒྲིག་དུས། […]