དཀར་ཆག
འཕྲིན་གསར།

ཀུ་ཤུའི་གློག་ཀླད་ཀྱི་ཧི་མ་ལ་ཡ་གཏག་ཐབསv2.3.0པར་འགྲེམས་བྱས།

དེ་ཡང་ལོ་ངོ་གཉིས་ཀྱི་ཡར་སྔོན་ཞིག་ལ་ཀུ་ཤུའི་གློག་ཀླད་ཁྲོ […]

དཀར་ཆག
འཕྲིན་གསར།

ཀུ་ཤུའི་གློག་ཀླད་ཀྱི་ཧི་ཡིག་གཏག་ཐབས་ལེགས་བཅོས་བཏང་བ།

ཀུ་ཤུའི་གློག་ཀླད་ཁྲོད་དུ་སོར་བཞག་གི་གནས་ཚུལ་འོག་ཏུ་བོད་ […]

དཀར་ཆག
ལག་རྩལ།

བོད་ཡིག་ཧི་མ་ལ་ཡའི་ཡིག་ཚུགས་ཆེ་རུ་བཏང་བ།

བོད་ཡིག་ཧི་མ་ལ་ཡ་དེ་དབྱིན་ཡིག་དང་རྒྱ་ཡིག་མཉམ་དུ་བེད་སྤྱ […]