ཀུ་ཤུའི་གློག་ཀླད་ཀྱི་ཧི་ཡིག་གཏག་ཐབས་ལེགས་བཅོས་བཏང་བ།

ཀུ་ཤུའི་གློག་ཀླད་ཁྲོད་དུ་སོར་བཞག་གི་གནས་ཚུལ་འོག་ཏུ་བོད་ཡིག་གི་གཏག་ཐབས་སྣ་ཁ་གསུམ་འདུས་ཡོད་པ་དང་། དེ་གསུམ་གྱིས་བོད་ཡིག་སྤྱོད་མཁན་གྱི་འདོད་བློ་ཚིམས་ཀྱི་མ…

བོད་ཡིག་ཧི་མ་ལ་ཡའི་ཡིག་ཚུགས་ཆེ་རུ་བཏང་བ།

བོད་ཡིག་ཧི་མ་ལ་ཡ་དེ་དབྱིན་ཡིག་དང་རྒྱ་ཡིག་མཉམ་དུ་བེད་སྤྱོད་གཏོང་སྐབས་ཡིག་ཚུགས་ཆུང་དྲགས་པ་དང་། གནས་དམའ་དྲགས་པ། དབྱིན་ཡིག་ཀ་མད་mགྲལ་དུ་ཡོད་པས་འཚོལ་དཀའ་བ་…