དཀར་ཆག
བརྡ་འཕྲིན་ཅན།

Internetསྟེང་གི་སྤྱི་ཚོགས་རིག་པའི་ཤེས་བྱ་དང་རྒྱུ་ཆ་འཚོལ་ཀློག་སྐོར་བརྗོད་པ།

༡.དྲ་རྒྱའི་སྤྱོད་མཁན་དང་Internetསྟེང་གི་སྤྱི་ཚོགས་རིག་པ […]

དཀར་ཆག
རྒྱུན་ཤེས།

Internetནི་གང་འདྲ་བྱས་ནས་བྱུང་བ་རེད།

༡༩༦༩ལོར་ཨ་མེ་རི་ཀའི་རྒྱལ་སྲུང་པུའུ་མཐོ་རིམ་ཞིབ་འཇུག་འཆར […]