Telegram [ ཊེལ་འཕྲིན། ] སྐོར་གྱི་ཤེས་བྱ་ངོ་སྤྲོད།

བསོད་ནམས་ཟླ་བས་བཏང་བའི་འཕྲིན། ཉེ་དུས་གུ་གུལ་རྒྱུད་ཊེལ་འཕྲིན་ནམ་དབྱིན་ཡིག་ཐོག་ Telegram ཟེར་བའི་ཁ་པར་དང་གློག་ཀླད་ནང་སྤྱོད་རྒྱུ་ཡོད་པའི་འཕྲིན་ཐུང་སྒྲིག་…