པར་རིས་སྒྱུ་རྩལ་མཉེན་ཆས Photoshop ལ་འཇུག་པའི་སྒོ།

པར་རིས་སྒྱུ་རྩལ་མཉེན་ཆས Photoshop ལ་འཇུག་པའི་སྒོ་ཞེས་པའི་བརྙན་གཟུགས་ཅན་གྱི་སློབ་ཁྲིད་འདི་སློབ་ཚན་བཅུ་རུ་བཀར་ནས་བཞག་ཡོད།

 1. སློབ་ཚན་དང་པོ། https://v.youku.com/v_show/id_XNzIzNDU0ODQ4.html
 2. སློབ་ཚན་གཉིས་པ། https://v.youku.com/v_show/id_XNzIzMzk5NDA0.html
 3. སློབ་ཚན་གསུམ་པ། https://v.youku.com/v_show/id_XNzIzNDU0NzQw.html
 4. སློབ་ཚན་བཞི་བ། https://v.youku.com/v_show/id_XNzIzMjIyNjYw.html
 5. སློབ་ཚན་ལྔ་བ། https://v.youku.com/v_show/id_XNzIyOTI1MTY4.html
 6. སློབ་ཚན་དྲུག་པ། https://v.youku.com/v_show/id_XNzIzNDA0MTA0.html
 7. སློབ་ཚན་བདུན་པ། https://v.youku.com/v_show/id_XNzIzMjE4NDcy.html
 8. སློབ་ཚན་བརྒྱད་པ། https://v.youku.com/v_show/id_XNzA5NTg3MTEy.html
 9. སློབ་ཚན་དགུ་བ། https://v.youku.com/v_show/id_XNzE5Mzg5NDY0.html
 10. སློབ་ཚན་བཅུ་བ། https://v.youku.com/v_show/id_XNzI2ODQxNDcy.html

སྤེལ་མཁན།

རྩེ་གངས་བུ།

དངོས་མིང་། སྐར་མ་བདུད་འདུལ། དྲ་མིང་། རྩེ་གངས་བུ། ཕ་ཡུལ། ཨ་མདོ་རྩེ་ཁོག དགའ་ཕྱོགས། ཆ་འཕྲིན་ཚན་རིག མཐར་ཕྱིན་སའི་སློབ་གྲྭ། ཅང་ཤེས་ཞན་ཧྥན་མཉེན་ཆས་སློབ་ཆེན།

“པར་རིས་སྒྱུ་རྩལ་མཉེན་ཆས Photoshop ལ་འཇུག་པའི་སྒོ།” སྟེང་དུ་དཔྱད་མཆན 16 ཡོད།

 1. སློབ་ཚན་དང་པོ་ནས་བཅུ་པའི་བར་ཡིག་གཟུགས་ཤིག་མ་གཏོགས་བརྙན་པར་མི་འདུག་པས། སློབ་ཚན་དེ་རྣམས་འཆར་ཐུབ་པས་ཐབས་ཤེས་ག་རེ་ཡོད་དམ། ལན་ཞིག་གནང་རོགས། ཐུགས་རྗེ་གཟིགས།

 2. ཁྱེད་ཀྱི་སྤྱི་སྟེགས་ནས་དེང་རབས་ཆ་འཕྲིན་གྱི་ཤེས་བྱ་སྣ་ཚོགས་བོད་ཡིག་དང་བོད་སྐད་ཀྱི་ལམ་ནས་སློབ་འཁྲིད་སྤེལ་གནང་བར་སྙིང་དབུས་ནས་བཀྲིན་ཆེ་ཞུ། གུས་པ་ལྟ་བུར་ཆ་མཚོན་ན་སློབ་གྲྭ་རྒྱ་ཆེར་འགྲིམ་མྱོང་མེད་ལ་རྒྱ་ཡིག་གི་རྨང་གཞི་ཡང་གཞན་པས་དེང་རབས་ཆ་འཕྲིན་གྱི་ཤེས་བྱར་འཇུག་དགོས་དུས་དཀའ་ཁག་འཕྲད་ཀྱིན་འདུག ཁྱེད་ཀྱི་སློབ་འཁྲིད་དེ་དག་ཁ་གསལ་བོ་འདུག་པས་ཕན་པ་རྒྱ་ཆེན་འདུག་ལགས།

དཔྱད་མཆན་སྤེལ།

ཁྱེད་ཀྱི་གློག་ཡིག་གི་ས་གནས་དེ་ཁྱབ་སྤེལ་བྱེད་ཀི་མིན། རྟགས * ཅན་ངེས་པར་དུ་བླུགས་དགོས།